Syrilsberg

Byggnadsvårdshistoria Historiska bilder 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Blogg

Byggnadsvårdshistoria

Denna webbplats visar historiska bilder och ägarskap, samt bilder från vår renovering, av gården Syrilsberg (även nämnd som "Böhle" i vissa historiska dokument).

Gården är en bondgård med dokumeneterad historia från 1793, belägen i södra Romfartuna, med viss mark i Romfartuna socken och resterande mark samt byggnader i Skultuna socken.

Inventering enligt "Svenska Gods och Gårdar", del XXXVII, Västmanlands Län, 1940, sida 851

Böhle 1

Areal: Total 22,8 hektar, därav 17 åker, 5,8 skogs- och betesmark. Taxeringsvärde: 17.500 svenska kronor

Jordart: Mellanlera och något svartmylla.

Mangårdsbyggnaden uppförd 1867 till 1868, restaurerad och inredd med vattenledning. Loge uppförd 1900, ladugård uppförd 1912, övriga byggnader senare.

2 hästar, 1 unghäst, 1 tjur, 7 kor, 2 ungdjur, 2 svin, höns till husbehov.

Arealen täckdikad med rör av nuvarande ägares fader. Gården till släkten 1896 genom köp av samme man. Nuvarande ägare övertog egendommen på arrende 1917 och inköpte den 1933.

Ägare vid inventeringen 1940: Karl Verner Axelsson, född 1889-08-17 (verifierat via Romfartuna kyrkoarkiv, Födelse- och dopbok 1872 - 1890, C:8), son till Axel Reinhold Axelsson och hans hustru Anna Sophia (född Lindström). Gift 1914-11-19 med Ester Theresia (född Hjort). Barn: Gustav född 1915, Sven född 1920, Maja född 1923, Karin född 1928, Lisa född 1933.

svenska_gods_och_gardar.png

Tidigare ägare av fastigheten

Axel Reinhold Axelsson & Anna Sophia (född Lindström)

Han född: 1848-05-14, Skultuna (Skultuna kyrkoarkiv, Födelse- och dopbok 1840 - 1858, C:8)

Hon född: 1859-02-16, Ängsö (Ängsö kyrkoarkiv, Födelse- och dopbok 1838 - 1862, C:5)

Vigseldatum: 1888-07-22 (Skultuna kyrkoarkiv, Församlingsbok 1911-1921, Alla:4)

Ägarskap: 1896 - 1933

Karl Verner Axelsson & Ester Theresia (född Hjort)

Han född: 1889-08-17, Romfartuna (Romfartuna kyrkoarkiv, Födelse- och dopbok 1872 - 1890, C:8)

Hon född: 1894-05-23, Tillberga (Tillberga kyrkoarkiv, Födelse- och dopbok 1876 - 1894, C:6)

Vigseldatum: 1914-11-19 (Skultuna kyrkoarkiv, Församlingsbok 1911-1921, Alla:4)

Ägarskap: 1933 - 19??

Gustav Sigurd Axelsson & Ulla Birgitta (född Lundberg)

Han född: 1915-02-08, Skultuna (Skultuna kyrkoarkiv, Födelse- och dopbok 1895 - 1926, C:11)

Hon född: 1933-06-22, Tärna (Tärna kyrkoarkiv, Församlingsbok 1930 - 1938, Alla:4)

Vigseldatum: -- (Skultuna kyrkoarkiv, Församlingsbok 1911-1921, Alla:4)

Ägarskap: 19?? - 2013

Romfartuna hembygdsförening

Det finns en sida med historiska bilder från gården i Romfartuna hembygdsförernings bildarkiv.